Soldaten

marmer functies marmer uitrusting marmer wapens marmer kampement

Legio Secunda Augusta was een echt legioen met officieren, manschappen en een eigen plaats in de Romeinse militaire geschiedenis. Het legioen was onder meer gestationeerd in Brittannia en langs de rivier de Rijn, aan de limes (de grens).

Legio Secunda Augusta is voortgekomen uit een ouder legioen. Door de latere keizer Octavianus, de eerste keizer van het Romeinse Rijk, werd in het jaar 43 BC (voor Christus) het legioen gereorganiseerd en kreeg het de nieuwe naam: Legio Secunda Augusta, het tweede legioen van de verhevene.

De legionairs die wij als groep uitbeelden zien er net zo uit als de soldaten van dit legioen in de eerste honderd jaar van onze jaartelling.

 

1307MVF3-00189 kopie