Kampement

marmer functies marmer uitrusting marmer wapens

Castra

fortnl

Castra was de benaming voor een Romeins legerkamp.

In het castra sneden de via principalis en de via praetoria elkaar. De eerste liep van de porta principalis dextra naar de porta principalis sinistra (linkerpoort), waar de carcer (gevangenis) zich bevond. De via praetoria, die langs het pretorium (hoofdkwartier, afgeleid van pretor) liep, liep van de porta praetoria (hoofdpoort) tot de porta decumana (achterste poort). In het midden van het kamp bevond zich hetpretorium, de tenten van de legerleiding, de vergaderplaats en het valetudinarium (cf. infra). Daar omheen waren de papiliones (tenten) van in contubernia opgedeelde Romeinse legionairs opgesteld.

Elk castra bezat een valetudinarium (cf. ziekenboeg) waar gewonden en zieken naar worden afgevoerd om door de meereizende medische staf verzorgd te worden. De tenten worden opgetrokken tussen tijdelijke verschansingen van aarde en hout, waardoor men beschut is tegen eventuele nachtelijke overvallen. Wanneer men later echter overschakelt op een meer offensieve strategie, krijgen de castra een meer permanent karakter en zullen deze legioenstandplaatsen ook dienst doen als zomerkamp. Dit gaat gepaard met een groter comfort van de kampen.

Een castra bestond uit barakken, waar de militairen hun onderkomen hadden, omringd door een palissade. Deze palissade werd van palen met spitse punten gemaakt. In latere tijd werden de castra “versteend” en werden de muren en hoofdgebouwen in steen opgetrokken.

——————————————————————————————-

Castellum

800px-Kastell_Biriciana_(Weißenburg_in_Bayern)

Een castellum, letterlijk “kasteeltje”, was een legerplaats voor hulptroepen van het Romeinse Rijk; er verbleven ongeveer 500 tot 1000 man, met hun paarden. Castella werden onder andere langs de limes in Nederland gebouwd. Ze worden onderscheiden van de castra, de legerplaatsen van de legioenen, waar ruim 5000 man konden verblijven. In een klein castellum konden zo’n 500 tot 600 soldaten wonen. In een groot castellum konden zo’n 5000 tot 6000 soldaten wonen.

Verschillende Nederlandse steden zijn ontstaan op de plaats van antieke castella, zoals Woerden (Laurium), Utrecht (Traiectum) en Maastricht (Mosa Trajectum). Het Nederlandse woord “kasteel” is van castellum afgeleid. Ook in België is een stad ontstaan waar vroeger een castellum stond, namelijk Oudenburg, gelegen dicht bij Oostende.

——————————————————————————————-

Zomerkamp

In de Romeinse krijgskunst worden Zomerkampen of castra aestivia slechts één of enkele nachten bewoond (marskampen) en dienen als uitvalbasissen voor een offensieve oorlogscampagne. Ze zijn niet zo uitgewerkt als de castra hiberna of stativa (winterkampen), maar bieden genoeg bescherming tijdens de zomercampagnes. Men gebruikt, net zoals bij de marskampen, tenten als onderkomens, maar zal de bodem onder de tent uitgraven zodat men er rechtop in kan staan. De uitgegraven aarde wordt langs de randen van de tent opgeworpen om deze te verstevigen. Bovendien biedt het meer comfort als men er meer dagen moet verblijven.

——————————————————————————————-

Winterkamp

Een winterkamp was ten tijde van het Romeinse Rijk een versterkt legerkamp waar de soldaten in de winter, wanneer de oorlogen stillagen, verbleven.

De winterkampen of castra hiberna/stativa, of kortweg hiberna waren in tegenstelling tot de zomerkampen of castra aestivia gedurende een lange periode in gebruik. De legioenen maakten voorbereidingen en oefenden tijdens hun verblijf in het winterkamp, zodat ze meteen weer op campagne konden wanneer het weer warmer werd.

——————————————————————————————-

Contubernium

Legio II Augusta275

Een contubernium is de kleinste eenheid van een Romeins legioen en bestond uit de acht man die te velde een tent (een papilio) en een ezel deelden en in de castra een tweetal kamers. Deze indeling is in het grondplan van de opgegraven kazernes in de regel nog goed te zien. Een centuria bestond uit tien contuberniae plus officieren en onderofficieren. Het woord krijgt, om inzichtelijke redenen, ook de betekenis strijdmakkers en hechte vriendschap.

——————————————————————————————-

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Romeinse_Rijk