Isca Silurum

marmer Rome marmer Octavianus marmer legioen

De naam Caerleon is Welsh voor “fort van het legioen”. Op de plek van Caerleon stond het Romeinse fort Isca Augusta (ook wel Isca Silurum of Quadra Legionum genoemd), een van de drie permanent bemande Romeinse legerplaatsen in Groot-Brittannië. De funderingen van dit fort zijn gedateerd op 74-75 n.Chr., toen de Romeinse verovering van Wales begon. Het Romeins fort werd gebouwd op de plek van een 200-300 jaar oudere versterking die hier door de plaatselijke Keltische stam, de Siluren, was aangelegd.

Het militaire hoofdkwartier van het Romeinse fort werd rond 75 gebouwd, toen het legioen Legio II Augusta hier gevestigd werd. De thermen stammen uit ongeveer 75 en het amfitheater stamt uit ongeveer 90. Caerleon was het westelijke eindpunt van Watling Street, een Romeinse weg die vanaf de Engelse zuidoostkust naar Londinium en verder in westelijke richting liep.

De laatste bouwactiviteit vond in 253-255 plaats. Het fort verloor eind 3e eeuw haar militaire functie, maar bleef bewoond tot de jaren 370.

——————————————————————————————-

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Romeinse_Rijk