Geschiedenis

marmer Rome marmer Octavianus marmer isca marmer legioen

Legio II Augusta was een Romeins legioen dat werd opgericht onder de naam Legio II Sabina in 43 v.Chr. door Octavianus en consul Gaius Vibius Pansa Cae tronianus, een bondgenoot van Julius Caesar in de Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar (49-45 v.Chr.). De symbolen van het legioen waren Mars, Pegasus en steenbok.

Het tweede legioen vocht in 43 v.Chr. in de slag bij Mutina onder bevel van Marcus Antonius tegen Gaius Vibius Pansa Caetronianus en Aulus Hirtius, en in de slag bij Philippi onder Marcus Antonius en Octavianus(de latere keizer Augustus) tegen Brutus en Cassius in 42 v.Chr. bij de stad Philippi in Macedonië. In de winter van 41-40 v.Chr. vocht het legioen onder Octavianus in de slag om Perugia tegen Lucius Antonius. Na de overwinning van Octavianus werd het legioen waarschijnlijk in Gallia gestationeerd.

Rond 30 v.Chr. werd het tweede legioen naar Hispania Tarraconensis verplaatst, waar het vocht in de Cantabrische Oorlogen. Hier ontving het legioen de erenaam Augusta van Octavianus, die inmiddels keizer Augustus was geworden. Na de vernietiging van de drie legioenen van Varus in de slag bij het Teutoburgerwoud in het jaar 9 werd het tweede legioen naar Germanië gestuurd, waar het eerst in Mogontiacum (Mainz) werd geplaatst, van waar uit het onder Germanicus tussen 14-16 optrok tegen de Germanen. Vanaf 17 was het tweede legioen in Argentoratum (Straatsburg) gelegerd, waar het in 21 in actie kwam tegen de Treveri van Julius Florus.

Het tweede legioen Augusta was een van de vier legioenen die waren betrokken bij de Romeinse invasie van Brittannië in 43 door keizer Claudius. De latere keizer Vespasianus was bevelhebber. Het tweede legioen bleef tot in de vierde eeuw in Britannia en verbleef voornamelijk in Isca Silurum, het huidige Caerleon in Wales.

——————————————————————————————-

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Romeinse_Rijk