Burgers

Langs de noordelijke grens van het Romeinse Rijk in het huidige Nederland, dat tot de provincie Germania Inferior behoorde, woonden Frisiavones, Cananefaten, Bataven en verwante stammen en boven de grote grensrivier de Rijn woonden bijvoorbeeld de Frisii.

Kelten en Germanen waren echter niet honkvast.  Ook trouwde de bestaande bevolking met nieuwelingen en raakte de inheemse bevolking geleidelijk geromaniseerd. Dit laatste gold overigens vooral voor de sociale bovenlaag.

Daarnaast waren ook ‘buitenlanders’ – vooral handelaren die hun waren over de rivieren of de brede wegen vervoerden – niet weg te denken uit deze streken. Kortom, er was heel wat variatie in het straatbeeld in de eerste en tweede eeuw.

Dit gevarieerde straatbeeld is precies wat Legio Secunda Augusta u laat zien tijdens zijn optredens en dat is waarom wij als groep zo veelzijdig en kleurrijk zijn.

_mg_0351